ข้าพเจ้านาย สุรเดช ชินรัมย์

ประเภท : นักศึกษา

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้รับมอบหมายให้ทำการสร้างงานประติมากรรมประดับเมืองซึ่งอยู่ในโครงการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผาประดับเมือง ติดตั้งประดับบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด

ข้าพเจ้านักศึกษา ตำบลหินลาด ได้รับมอบหมายให้ปั้นงานประติมากรรมประดับเมือง ผมเเละทีมงานได้สืบค้นหารูปทรงต่างๆเเละลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด นำมาเป็นต้นเเบบเพื่อปั้นงานประติมากรรมขนาดใหญ่ ได้ทำการปั้นจำนวนหลายชิ้น การทำงานครั้งนี้เป็นงานขนาดใหญ่โดยต้องมีความชำนาญ ในการใช้ดินและเรียนรู้และเข้าใจดิน เพราะดินอาจเกิดการยุบตัวขณะปั้น การบีบดินไล่ระดับส่วนของความหนาบาง เพื่อให้ดินรองรับตัวของดินเอง และการขึ้นรูปครั้งนี้ ขึ้นชิ้นงานจำนวนหลายชิ้น เเละรอเตรียมเผาดิบที่อุณหภูมิ 800องศาเซลเซียส เเละเผาเคลือบอุหภูมิ 1200องศาเซลเซียส เพื่อการติดตั้งและการจัดวางให้ดูโดดเด่น ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการสุดท้ายของการปฏิบัติงาน ซึ่งมีกำหนดการ 13-16 ธันวาคม 2564

สรุปผลการทำงาน

ข้าพเจ้าได้ทำการปั้นเเจกันขนาดใหญ่เเละเร่งให้เเล้วเสร็จก่อนวันที่ไปติดตั้ง ส่วนกำหนดการติดตั้งคือวันที่ 13-16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

 

อื่นๆ

เมนู