บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ID04 ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

กระบวนการการเผาเคลือบเ เตาแก๊ส 1230 องศา

ข้าพเจ้านาย นาย.เจษฎากร ฮาประโคน นักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้เกิดความลำบากในการทำงาน ผู้ปฏิบัติงานจึงมีการป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ทุกครั้งที่มีการลงพื้นที่ทำงานและเลี่ยงการทำงานกับคนหมู่มาก

การปฏิบัติงานในครั้งนี้คือกระบวนการการเผาเคลือบโดนใช้เตาแก๊ส ใช้เวลาเผา 6 – 7 ชั่วโมง

เป็นอีกหนึ่งกระบวนการการทำเครื่องเคลือบดินเผา ที่ผ่านการเผาถึง 1230 องศา การนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาดิบมาแล้ว

ขั้นตอนที่ 1. นำชิ้นงานที่ผ่านการเผาดิบมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำไปชุบสีเคลือบ

ขั้นตอนที่ 2. นำสีเคลือบมาคนให้เข้ากันก่อนนำชิ้นงานมาชุบ

ขั้นตอนที่ 3. นำชิ้นงานที่ทำความสะอาดแล้วนำมาชุบเคลือบ โดนการชุบเคลือบเราจะมีการนับเวลาตอนชุบงาน 3-4วินาที

ขั้นตอนที่ 4. หลังจากชุบเคลือบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อย รอชิ้นงานแห้งแล้วนำชิ้นงานมาเช็ดก้นเพื่อจะนำชิ้นงานไปเข้าเตาเผา

หลังจากที่ทำความสะอาดเช็ดก้นเรียบร้อยแล้ว ถึงเวลานำชิ้นงานเข้าเตาเผา ให้เต็มเตาและเว้นระยะห่างของชิ้นงาน 1-3 ซ.ม เพื่อชิ้นงานที่ชุบเคลือบจะไม่ไหลมาติดกัน

    

ขั้นตอนที่ 5. หลังจากที่โหลดเข้าเตาเสร็จเรียบร้อน ขั้นตอนต่อไปเป็นการจุดไฟเพื่ออุ่นอุณหภูมิก่อนที่จะปิดเตา

   

หลังจากที่เผางานเสร็จเรียบร้อย ผลงานที่ได้ มีความสวยงามมาก

   

ทั้งนี้ขึ้นกับสูตรของเนื้อดิน ชนิด และขนาดของเตาเผา รวมถึงขนาดของผลิตภัณฑ์ ในการเผาจะใช้เตาแก๊สและเชื้อเพลิงที่ใช้ก็คือแก๊ส ส่วนกระบวนการทำเครื่องเคลือบดินเผาหลังจากนี้ก็จะเป็นการเคลือบชิ้นงานต่อไปก็เป็นอันเสร็จสิ้น

สรุปการปฏิบัติงานในครั้งนี้คือการเผาดิบ โดยการเผาดิบนั้นเป็นอีกหนึ่งกระบวนการของการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา เพราะการเผาดิบนั้นจะเพิ่มความแข็งแรงให้แกชิ้นงานและยังง่ายต่อการชุบเคลือบและการเผาเคลือบอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู