ข้าพเจ้า นายภูมิไทย ชนะชัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกประกาศขอความร่วมมือในประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ งดรวมตัว หยุดงานอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วันเนื่องจากมีการระบาดระรอบใหม่ของโควิด-19 ทำให้การทำงานในช่วงนี้ค่อนข้างลำบาก มีผู้ติดเชื้อในอำเภอบ้านกรวด ทำให้สถานการแย่ลง กระทบต่องานที่ทางทีมงานของข้าพเจ้าได้วางแผนไว้เป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าและทีมงานก็ได้แบ่งงานกับทีมงานทำที่บ้านเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และงานที่วางไว้จะได้เดินต่อ ข้าพเจ้าและทางทีมงานบางส่วนก็ได้ไปจัดเตรียมงานเตรียมสถานที่ เพื่อฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่สนใจ เพื่อเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

ในการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าและทีมได้มีการประชุมออนไลน์ และติดตามสถานการณ์ของโรคโควิด-19 เมื่อสถานการณ์เริ่มทรงตัว จึงได้นัดรวมกลุ่มแบ่งงานและข้อมูลเพื่อที่จะทำการลงข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบพกพา จากนั้นข้าพเจ้าและทีมได้เยี่ยมชมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของตำบลบ้านกรวดให้มีความเป็นระเบียบ เพื่อรอที่จะจัดการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

 

 

 

 

 

วิดีโอประจำเดือนพฤษภาคม

อื่นๆ

เมนู