ในการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดิฉันได้นำเข้าข้อมูลการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในอำเภอบ้านกรวด จำนวน 820 คน และได้ลงพื้นที่ติดตามการรับชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลปราสาท ได้แก่ บ้านตลาดนิคม บ้านสายโท1 และบ้านสายซอยร่วมจิต จากนั้นได้แนะนำมาตรการเรื่องการพักชำระหนี้กองทุนแก่ผู้ที่สนใจ ให้เตรียมเอกสารทำข้อตกลงการพักชำระหนี้

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ดิฉันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ร่วมจัดเตรียมสถานที่และต้อนรับการเข้ารร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และกำนัน โดยมี พันจ่าโท ทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอบ้านกรวด เป็นประธานในการประชุม บ้านสายตรี 3 พัฒนาหมู่ 10 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

นอกจากนี้ดิฉันได้รับมอบหมายให้จัดทำฐานข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน จำนวน 12 หมู่บ้าน และทะเบียนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และยังมีการนำเข้าข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคก หนอง นา โมเดลของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการวัดแปลงจำนวน แปลง ในอำเภอบ้านกรวด

อื่นๆ

เมนู