จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา นี้ ทำให้การทำงานของทางทีมงาน U2T เป็นไปอย่างยากลำบาก และยังมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ทางทีมงานจึงประชุมและวางแผนการทำงานโดยการแบ่งกลุ่มการทำงานและแบ่งหน้าที่ในการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยของทางทีมงานและประชาชนในพื้นที่การทำงานอีกด้วย

ข้าพเจ้า นายเจษฎากร ฮาประโคน นักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน U2T ID-04 ตำบลบ้านกรวด  

ดังนั้นข้าพเจ้าและทีมงานจึงได้รับมอบหมายให้ทำโปรดักและกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อใส่ของที่ระลึกของหมู่บ้านนั้นๆที่จะจัดทำขึ้น ข้าพเจ้าและทีมงานจึงลงพื้นที่เพื่อที่จะสอนชาวบ้านและนักศึกษาจบใหม่ในอำเภอบ้านกรวด ณ โรงเรียนบ้านโคกยาง ทำการออกแบบโปรดักให้สอดค้องกับบรรจุภัณฑ์ของอำเภอบ้านกรวดที่ได้ทำไว้ และออกแบบรูปแบบกล่องใส่บรรจุภัณฑ์ให้สอดค้องให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปเป็นตัวอย่างให้กับชุมชน จะได้มีรายได้เสริมในการทำผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้

ในการออกแบบในครั้งนี้เราได้ใช้ความเป็นมาของบ้านกรวด โดนใช้การออกแบบเป็นเครื่องเคลือบโบราณ

ลักษณะของลวดลายเราใช้เป็นไหเท้าช้างของเครื่องเคลือบบ้านกรวดนำมาใส่ในผลิตภัณฑ์ของเรา

อื่นๆ

เมนู