ข้าพเจ้า นางสาวนันทิกานต์ พูนแสง ประเภทประชาชน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าได้ลงปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ หมู่ 5 และหมู่ 13 ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่ ข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลจากบุคคลในพื้นที่และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจะนำมาพัฒนาอาชีพให้แก่บุคคลที่ว่างงานในชุมชน และได้สังเกตุเห็นว่าในช่วงเวลากลางวัน จะเป็นเวลาของการทำงานรับจ้างของชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งชาวบ้านในหมู่ 5 และหมู่ 13 ของตำบลบ้านกรวด ในส่วนมากจะมีอาชีพรับจ้าง ส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่บ้านจะว่างงาน และบางบ้านจะมีอาชีพค้าขาย

ในหมู่บ้านจะมีกลุ่มทอเสื่อกกอยู่ประมาน 3-4 หลังคาเรือน ซึ่งต้นกกเป็นวัชพืชที่มีมากมายกว่า 4,000 ชนิด ทั่วโลก ต้นกก จะชอบขึ้นอยู่ในสภาพพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง มีลักษณะมีลำต้นเรียวยาว ไม่แตกกิ่งก้าน ใบเรียงตัวอัดแน่นในรูปแบบที่แตกต่างจากพืชชนิดอื่น แต่คนส่วนมากต้องการทำลายทิ้ง เพราะไม่มีประโยชน์และทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำดูไม่น่ามอง แต่ในความเป็นจริงแล้วมันกลับสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง จากการสอบถามและสัมภาษณ์ชาวบ้านกลุ่มทอเสื่อกก ชาวบ้านจะปลูกกกไว้ในบริเวณบ้านที่มีน้ำขัง เช่น บริเวณหลังห้องน้ำ แต่ต้นกกที่ปลูกไว้อาจจะไม่เพียงพอต่อการทอเสื่อกก ชาวบ้านจึงต้องไปหาต้นกกตามลำคลองที่ตัดผ่านหมู่บ้าน ซึ่งก็มีต้นกกเกิดอยู่ในแต่ละจุดตามบริเวณลำคลองที่ตัดผ่าน ชาวบ้านจึงไปตัดและนำมารวมกับกกที่ตนเองปลูกเพื่อที่จะนำมาทอเสื่อ ต้นกกมีประโยชน์มากมาย เช่น ทำเครื่องจักสาน ได้แก่ รองเท้า กระเป๋า เสื่อ กล่องใส่กระดาษทิชชู หมวก และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นการกำจัดต้นกก เพื่อไม่ให้สูญเปล่า อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทาง และชาวบ้านในหมู่5 ได้เลือกนำต้นกกมาสร้างรายได้โดยการทอเสื่อเพราะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของชาวหมู่5มาเป็นเวลานาน และได้ทำจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการทอเสื่อกก

การทอเสื่อกก

สภาพแวดล้อมในหมู่บ้านร่มรื่น เย็นสบาย ดูสวยงาม สังเกตได้ว่าจะไม่พบขยะตามถนนและเส้นทาง ทำให้ดูสะอาดตา

รูปภาพกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู