ID04 : (รุก คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย) ณ โรงเรียนบ้านโคกยาง

ข้าพเจ้า นางสาวชไมพร อยู่กลัด ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

               COVID-19 คือ ชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยใช้ชื่อว่า COVID-19 ซึ่งย่อมาจาก “coronavirus disease starting in 2019” หรือโรคไวรัสโคโรนาที่เริ่มต้นในปี 2019 ได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลก เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 Coronavirus เป็นกลุ่มของเชื้อไวรัสที่สามารถก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจในคน ซึ่งไว้รัสในกลุ่มนี้มีหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่ทำให้เกิดอาการที่ไม่รุนแรง คือ เป็นไข้หวัดธรรมดา ในขณะที่บางสายพันธุ์อาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงจนเป็นปอดอักเสบได้ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส) หรือ โรคซาร์ (SARS) Coronavirus 2019 ไวรัสในกลุ่มโคโรนาที่มีการค้นพบใหม่ ไม่เคยปรากฏว่ามีการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในคนมาก่อน พบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019

               ในเดือนมิถุนายน ทางโครงการ U2T มอบหมายภารกิจพิเศษจัดกิจกรรม Covid-19 Week ในพื้นตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมคือ เพื่อสร้างเขตปลอดโควิดในพื้นที่ตำบลบ้านกรวด

               กิจกรรมที่ทางทีมงานตำบลบ้านกรวดจัดก็คือ การจัดหาอุปกรณ์ แมส เจลล้างมือ และอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ ซึ่งทางทีมงานได้เลือกจัดกิจกรรม ที่โรงเรียนบ้านโคกยางเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอมของเด็กนักเรียน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ทางทีมงานได้จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ครูในโรงเรียนร่วมใจกันลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีน หลังจากนั้นทางทีมงานก็ได้แยกย้ายกันทำความสะอาดในจุดต่างๆ ภายในโรงเรียนบ้านโคกยาง

               เนื่องด้วยโรคที่กำลังระบาดจึงทำให้เราต้องมีการช่วยเหลือและร่วมกันป้องกันในโรงเรียนเพื่อไม่ให้เกิดการระบาด เราจึงช่วยกันทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดทอมในปีการศึกษา 2564  ของเด็กๆต่อไป

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่

 

วีดีโอประจำเดือนมิถุนายน 2564

อื่นๆ

เมนู