ID04-(แจกหน้ากากอนามัย) ลดความเสี่ยง ป้องกันโควิด 19

ข้าพเจ้า นางสาวชไมพร อยู่กลัด ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

                ท่ามกลางสถานการณ์ “ประเทศไทย” กำลังเผชิญการระบาดโควิด-19 ระลอก 3 กระจายออกไป “ครบทุกจังหวัด” อย่างหนักหน่วงกว่าที่เคยเจอมา “ผู้ติดเชื้อครอบคลุมทุกเพศทุกวัย” สูงขึ้นทวีคูณ สาเหตุเป็นเช่นนี้เชื่อว่า “เป็นการระบาดเชื้อไวรัสสายพันธุ์อังกฤษ” สามารถกระจายได้เร็วมากยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม ทั้งใน “เขตเมือง” ก็คงเคลื่อนย้ายออกจากบ้านตะลอนท่องเที่ยว พบปะสังสรรค์ไปมาหาสู่ทำธุระปะปังเสมือนปกติอยู่มากมายอันเกิดจาก “มาตรการผ่อนปรน” ให้ประชาชนใช้ชีวิตสะดวกยิ่งขึ้น

               แต่ไม่อาจ “กำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเคร่งครัดเพียงพอ” ทั้งควบคุมผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงไม่ได้ จนเข้าปะปนสัมผัส “กลุ่มเสี่ยงต่ำ” กว่าจะรู้ตัวติดเชื้อก็ลุกลามออกไปเป็นวงกว้างมากแล้ว กลายเป็น “ติดเชื้อจากการใช้ชีวิตประจำวัน” นำเชื้อโรคเข้าสู่ “คนในครอบครัว” ทำให้มีผู้ติดเชื้อพุ่งสูงหลักพันคนต่อวัน และทำให้เตียงที่ใช้ในการรักษาไม่เพียงพอ  จึงทำให้ประชาชนพากันทะยอยกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เพื่อกลับไปรักษาตัวที่บ้าน

         

                ดังนั้นพวกเราชาว U2T ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้  จึงได้ลงพื้นที่ไปแจกหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลภาคสนามตามจุดต่างๆ จุดคัดกรอง จุดตรวจของตำรวจในพื้นที่ เพื่อช่วยลดความเสี่ยง และป้องกันโควิด 19 อีกทางหนึ่ง

                            

         

                            

         

วีดีโอประจำเดือนกรกฎาคม 2564

อื่นๆ

เมนู