ข้าพเจ้า นางสาวนันทิกานต์ พูนแสง ประเภทประชาชน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

สถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 ในปัจจุบันได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง 11,397 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 101  ราย รวมผู้ป่วยสะสม 374,523 ราย เสียชีวิตรวม 3,341 ราย สถานการณ์ปัจจุบันของอำเภอบ้านกรวด ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย

ซึ่งทางโรงพยาบาลบ้านกรวดได้จัดตั้งโรงบาลสนามในพื้นที่ของ กิ่งกรวดรีสอร์ท ทางพวกเรา ชาว U2T ตำบลบ้านกรวดจึงได้นำหน้ากากอนามัยไปบริจาคบุคลากรทางการแพทย์

เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 ได้มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นทุกวัน จึงทำให้พวกเราชาว U2T ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมต่างต่างได้ เราจึงได้มีการนำหน้ากากอนามัยไปมอบยังจุดตรวจต่างๆ ในตำบลบ้านกรวด

วิดีโอประจำเดือนกรกฎาคม

อื่นๆ

เมนู