ID04 : เตรียมรับมือกับ Covid-19 (หน้ากากอนามัย)

ข้าพเจ้า นางสมฤทัย จงประโคน ประเภทประชาชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

สถานการณ์ Covid-19 ในเดือนกรกฏาคม ยังถือว่ามีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นทางทีมงานตำบลบ้านกรวด เลยจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากโรคร้ายนี้ นั่นก็คือ (หน้ากากอนามัย) ทางทีมงานคำนึงถึงความปลอดภัยของคนในตำบลบ้านกรวด จึงได้แพ็คหน้ากากอนามัยเพื่อลงแจกตามจุดต่างๆ โดยวัตถุประสงค์หลักของทางทีมงานคือ เพื่อสร้างเขตปลอดโควิดในพื้นที่ส่วนรวมที่ชาวบ้านใช้ทำประโยชน์ร่วมกัน และการรณรงค์ให้คนในชุมชนตำบลบ้านกรวดได้ทราบถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

                   จากการประชุมวางแผนกับทีมงานตำบลบ้านกรวด ได้วางแผนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานดังนี้ วันที่ 12 กรกฏาคม ทางทีมงานมานั่งแพ็คหน้ากากอนามัยลงกล่อง เพื่อที่จะนำไปแจกตามจุดต่างๆ ในตำบลบ้านกรวด

คำแนะนำและความรู้ในการใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี เช่น ล้างมือให้สะอาดก่อนใส่ คลี่รอยจีบออกคลุมทั้งจมูกจนถึงปลายคาง คล้องสายกับใบหูหรือผูกให้แน่น กดตรงขดลวด ให้พอดีกับสันจมูกจนมิดชิด ห้ามนำมือไปจับบริเวณด้านนอกหน้ากาก เพราะอาจมีเชื้อโรคติดอยู่ ควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวัน และไม่ควรใช้อันเดิมเป็นเวลานานเพราะจะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค เพราะหน้ากากอนามัยที่แจกจะเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง

การล้างมือให้ถูกสุขลักษณะ เช่น
1.ฝ่ามือถูฝ่ามือ
2.ถูหลังมือและซอกนิ้ว
3.ถูฝ่ามือและซอกนิ้ว
4.หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ
5.ถูนิ้วและโคนนิ้วหัวแม่มือ
6.ถูปลายนิ้วมือบนฝ่ามือ
7.ถูรอบข้อมือ เพื่อให้น้องๆได้ลองไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปกิจกรรมลงพื้นที่

วีดีโอประจำเดือนกรกฎาคม 2564

 

อื่นๆ

เมนู