การพัฒนากลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาตำบลบ้านกรวด

ข้าพเจ้า นายณฐพล งามแสง ประเภท ประชาชน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

          โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการดำเนินงานมาถึงในเดือนกันยายน ซึ่งในเดือนนี้ทางข้าพเจ้าและทีมงาน รวมถึงอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมขึ้นมา ชื่อว่า การอบรม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาตำบลบ้านกรวด  ตั้งแต่วันที่ 27-30 กันยายน 2564

การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมถึงวิธีการชุบเคลือบก่อนนำไปเผาในเตา โดยจะมีการสอนและสาธิตการชุบเคลือบ โดยการที่จะนำมาชุบกับน้ำชุบ ต้องเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องปั้นดินเผา แล้วถึงนำมาชุบที่น้ำเคลือบ

 

จากนั้นนำชิ้นงานมาเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1250 องศา และจะได้ชิ้นงานที่ผ่านการชุบและเผาเคลือบเสร็จเรียบร้อย

รูปการจัดกิจกรรม

วีดีโอประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู