สืบสานงานศิลปะผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณตำบลบ้านกรวด

 

ข้าพเจ้า : นางสาวรัตนาภรณ์ หลงสอน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

            วันที่ 27-30 สิงหาคม 2564 ทางตำบลได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบ้านกรวด โดยแบ่งการจัดอบรมออกเป็น 4 วัน วันละ 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 5 คน

           จากการจัดกิจกรรมในรอบก่อนเราได้ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนจากดินบ้านกรวด เป็นวิธีการขึ้นรูปที่รวดเร็ว โดยใช้ดินบ้านกรวดในการขึ้นรูปทรง โดยการตั้งศูนย์ เจาะรูตรงกลาง แล้วขยายเพื่อเปิดปาก จึงจะดึงดินขึ้นทรงกระบอก แล้วจึงเปลี่ยนรูปทรง เป็นรูปทรงต่างๆ เช่น แจกันช้าง กระปุกกระแป แก้ว ถ้วย จานต่างๆ และ ยังสามารถเพิ่มลวดลายแจกัน

วิธีการเคลือบ

1.จัดเตรียมน้ำเคลือบ ซึ่งน้ำเคลือบที่มีนั้นจะให้สีแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเราว่าอยากให้เครื่องปั้นดินเผาออกมาเป็นสีไหน

2.การจัดเตรียมเครื่องปั้นดินเผาที่ได้มีการเช็ดฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อที่จะนำไปเคลือบ

3.นำเครื่องปั้นดินเผาลงไปในน้ำเคลือบที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว

4.วางเครื่องปั้นดินเผาไว้ให้สีของน้ำเคลือบแห้ง

5.การเผาเพื่อให้เกิดสีต้องเผาที่อุณหภูมิ ในช่วง 1,150 – 1,300 องศา

     จากการจัดกิจกรรมการเคลือบเครื่องปั้นดินเผา ทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องของการเช็ดเครื่องปั้นดินเผา น้ำเคลือบเครื่องปั้นดินเผา วิธีการเคลือบเครื่องปั้นดินเผา และการนำเครื่องปั้นดินเผาเข้าเตาเผา จะเห็นได้ว่าการทำงานนั้นทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องของกระบวนการทำที่ถูกต้อง

รูปภาพการทำกิจกรรม

วีดีโอประจำเดือนกันยายน 2564

อื่นๆ

เมนู