ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบสู่สินค้า OTOP (บ้านกรวด)

ข้าพเจ้า นางสาวกฤติกา บุญคล้อย ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

            จากการจัดอบรมในเดือนกันยายนทำให้ได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์​บ้านกรวด​นำไปสู่​สินค้า​โอทอป​ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์​ที่บ่งบอกถึงอำเภอ​บ้านกรวด​ จึงได้นำ ผลิตภัณฑ์​มาสู่การตลาด​ในโลกออนไลน์​เพื่อทำให้ชาวบ้านได้มีรายได้ จากกลุ่มอาชีพ​ของตำบล​บ้านกรวด​ซึ่งได้ฝึกสอนแนะนำการทำผลิตภัณฑ์​เครื่องปั่นดินเผา

           สินค้าโอทอป (OTOP) หรือโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ถือเป็นนโยบายที่ก่อกำเนิดขึ้นมา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยได้นำภูมิปัญญาของชาวบ้านแต่ละจังหวัด ที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครมาแปรรูปเป็นสินค้าที่หลากหลาย อาทิ อาหาร, งานหัตถกรรม, งานจักสาน รวมถึง งานถักทอ ซึ่งถือเป็นการต่อยอดให้ชาวบ้านดึงจุดเด่นสิ่งของในท้องถิ่นตนเองออกมา เพื่อสรรสร้างสินค้าที่ดี และมีคุณภาพ

จุดกำเนิดของสินค้า OTOP

          โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ถือกำเนิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาความยากจน และเพื่อเดินหน้าสู้กับวิกฤตทางเศรษฐกิจที่หนักหน่วง รัฐบาลในสมัยนั้นจึงได้จัดทำโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้นมา โดยมีแนวทางให้คนในแต่ละชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการการพัฒนาสินค้าควบคู่ไปกับความทันสมัย ที่สามารถต่อยอดส่งออกไปขายต่างประเทศได้ ซึ่งสินค้าแต่ละชิ้นเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น แล้วนำมาเพิ่มมูลค่าให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกคนได้เป็นอย่างดี โดยมีหลักการพื้นฐานในการจัดทำดังนี้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ การสร้างทรัพยากรมนุษย์

          ทางทีมงานจึงได้นัดกันเพื่อถ่ายชิ้นงานลงในเพจ Facebook U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลบ้านกรวด เพื่อให้ผู้ที่สนใขเข้าไปเลือกชื้อ เลือกชมได้ตามใจชอบ

รูปภาพสินค้า

วีดีโอประจำเดือนตุลาคม 2564

อื่นๆ

เมนู