ยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา

ข้าพเจ้า นายณฐพล งามแสง ประเภท ประชาชน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

          เครื่องเคลือบดินเผา อ.บ้านกรวด มีจุดเด่นเสน่ห์เฉพาะตัว เช่น เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีเขียวใสมีทั้งชามและโถพร้อมฝา เนื้อดินปั้นสีขาวนวลละเอียด น้ำเคลือบเรียบเสมออย่างสวยงาม กับมีลายแตกรานตามเส้น เครื่องเคลือบดินเผาที่ผลิตจากแหล่งเตาเผาโบราณต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ายๆกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของภาชนะ ลักษณะเนื้อดินปั้นและสีน้ำเคลือบจะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถือเป็นภูมิปัญญาที่เป็นมรดกตกทอดอย่างยาวนานของท้องถิ่นแห่งนี้ จุดประสงค์การจัดฝึกอบรมให้กับชาวบ้าน เพื่อพัฒนาเพิ่มทักษะในการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผารูปแบบใหม่ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

          ทางทีมงานก็ได้ถ่ายรูปชิ้นงานลงในเพจ Facebook U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลบ้านกรวด เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้าไปชมชิ้นงานของคนในชุมชนบ้านกรวด

         ซึ่งแต่ละชิ้นงานเหมาะสำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในปัจจุบัน ทั้งการตกแต่งบ้าน สวน และอาคารสถานที่ต่างๆ ตลาดมีความต้องการสูง นอกจากช่วยเพิ่มมูลค่าและรายได้แล้วยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่คู่ชาวบ้านกรวดตลอดไป

รูปภาพประกอบ

วีดีโอประจำเดือนตุลาคม 2564

อื่นๆ

เมนู