ประโยชน์จากเครื่องปั้นดินเผา ตำบลบ้านกรวด

ข้าพเจ้า นางสมฤทัย จงประโคน ประเภทประชาชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

         ต่อจากงานเดือนที่แล้ว ทางตำบลได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบ้านกรวด ม.11 บ้านหนองจิก โดยแบ่งการจัดอบรมออกเป็น 4 วัน วันละ 4 หมู่บ้าน

วันนี้เราจะมาบอกถึงประโยชน์ของเครื่องปั้นดินเผา ว่ามีประโยชน์และมีความสำคัญอย่างไรบ้าง

ประโยชน์ของเครื่องปั้นดินเผา แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

  1. ประโยชน์ของเครื่องปั้นดินเผาในด้านสิ่งก่อสร้าง ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ อิฐชนิดต่างๆ กระเบื้องปูพื้น กระเบื้อมุงหลังคา ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ประเภทท่อน้ำ ท่อร้อยสาย ซึ่งในปัจจุบันนิยมใช้วัสดุอื่นแทน
  1. ประโยชน์ของเครื่องปั้นดินเผาในด้านการใช้สอย ประดับตกแต่ง ประโยชน์เครื่องปั้นดินเผากับการใช้สอยและประดับตกแต่ง ได้แก่ เครื่องครัว และของใช้ภายในบ้าน เช่น ถ้วย ชาม จาน แจกัน และที่เขี่ยบุหรี่ เครื่องประดับ เช่น เข็มกลัด กระดุม ตุ้มหู กำไล เครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์เคมีภัณฑ์
  1. ประโยชน์ของเครื่องปั้นดินเผาในด้านอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สิ่งขัดถู วัตถุทนไฟชนิดต่างๆ เครื่องกรอง หัวเทียน ผลิตภัณฑ์ฉนวนไฟฟ้าชนิดต่างๆเป็นต้น

         ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผามีมากมายหลายชนิด ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งสิ้น นับตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน เครื่องประดับ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นของมนุษย์ทั้งสิ้น

รูปภาพประกอบ

วีดีโอประจำเดือนตุลาคม 2564

อื่นๆ

เมนู