ปรับปรุงทัศนียภาพศูนย์การเรียนรู้และวัดป่าบ้านกรวด ตำบลบ้านกรวด

ข้าพเจ้า นายณฐพล งามแสง ประเภท ประชาชน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 วันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

                   ทางทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจศูนย์การเรียนรู้ของตำบล จึงคิดที่จะปรับปรุงทัศนียภาพและพัฒนาพื้นที่ของศูนย์การเรียนตำบลบ้านกรวด ให้พื้นที่รอบๆ มีต้นไม้ ดอกไม้ โดยที่ทางทีมงานได้ไปซื้อต้นไม้ ดอกไม้มาเพื่อที่จะปรับปรุงสถานที่ศูนย์การเรียนและวัดป่าบ้านกรวด ตำบลบ้านกรวด เช่น ต้นดอกเข็ม ทองอุไร ต้นโกสน รวมไปถึงต้นกวนอิมซึ่งเป็นไม้มงคล

รูปภาพประกอบในการทำกิจกรรม

วีดีโอประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู