จิตอาสาทำดีเพื่อชุมชนตำบลบ้านกรวด

 

ข้าพเจ้า : นางสาวรัตนาภรณ์ หลงสอน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

                   ทางทีมงานได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการทำความดี / พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ตำบลบ้านกรวด ทางทีมงานได้วางแผนจะปรับปรุงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ และวัดป่าบ้านกรวด โดยการนำต้นไม้ และดอกไม้ ไปปลูกเพื่อให้เกิดความสวยงามของสถานที่ดังกล่าว ซึ่งมีต้ยไม้ ดอกไม้ ดังนี้ ต้นดอกเข็ม ทองอุไร ต้นโกสน รวมไปถึงต้นกวนอิมซึ่งเป็นไม้มงคล

รูปภาพกิจกรรม

                  หลังจากการปรับปรุงพื้นที่แล้ว ทางทีมงานก็ได้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 เพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับ หมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้านในตำบลบ้านกรวด ซึ่งของที่ทางทีมงานนำไปแจก มีดังนี้ 1. หน้ากากอนามัย 2. แอลกอฮอล์ 3. ที่วัดอุณหภูมิ 4. ไม้กวาดดอกหญ้า , ไม้กวาดทางมะพร้าว 5. ไม้ถูพื้น 6. น้ำยาล้างห้องน้ำ,ถูพื้น 7. อุปกรณ์ทำความสะอาด

รูปภาพกิจกรรม

                  การทำกิจกรรมในครั้งนี้ ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันโรคโควิด-19 และจะจัดกิจกรรมที่ดีแบบนี้ต่อไป เพื่อให้ชาวตำบลบ้านกรวดปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด-19

วีดีโอประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู