แจกอุปกรณ์รณรงค์ป้องกันโควิด-19

ข้าพเจ้า นางสมฤทัย จงประโคน ประเภทประชาชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564

ทางทีมงานชาว U2T ตำบลบ้านกรวดได้ลงพื้นที่แจกอุปกรณ์ทำความสะอาด และอุปกรณ์การป้องกัเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้นำชุมชนตำบ้านกรวดทั้ง 16 หมู่บ้าน ซึ่งอุปกรณ์ที่นำมาแจกได้แก่ 1. หน้ากากอนามัย 2. แอลกอฮอล์ 3. ที่วัดอุณหภูมิ 4. ไม้กวาดดอกหญ้า , ไม้กวาดทางมะพร้าว 5. ไม้ถูพื้น 6. น้ำยาล้างห้องน้ำ,ถูพื้น 7. อุปกรณ์ทำความสะอาด

รูปภาพประกอบ

วีดีโอประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู