ID04 ติดป้ายต้านภัยจากโรคติดต่อไวรัส Covid-19

ข้าพเจ้า นางสมฤทัย จงประโคน ประเภทประชาชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

           จากกิจกรรมที่แล้ว ทางทีมงานชาว U2T ตำบลบ้านกรวดได้ลงพื้นที่แจกอุปกรณ์ทำความสะอาด และอุปกรณ์การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้นำชุมชนตำบ้านกรวดทั้ง 16 หมู่บ้าน ซึ่งอุปกรณ์ที่นำมาแจกได้แก่ 1. หน้ากากอนามัย 2. แอลกอฮอล์ 3. ที่วัดอุณหภูมิ 4. ไม้กวาดดอกหญ้า , ไม้กวาดทางมะพร้าว 5. ไม้ถูพื้น 6. น้ำยาล้างห้องน้ำ,ถูพื้น 7. อุปกรณ์ทำความสะอาด

                 ทางทีมงานจึงคำนึงถึงสิ่งที่สำคัญกว่าการแจกอุปกรณ์ คือการเดินรณรงค์ และติดป้ายเรื่องของการดูแลตัวเอง แนะนำให้ประชาชนไปรับการฉีดวัคซีน รวมถึงแนวทางการป้องกันตัวเอง ซึ่งทางทีมงานได้มีการติดป้าย ที่ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านผู้ใหญ่บ้าน ตามแยกต่างๆในหมู่บ้าน พร้อมแจกใบปลิวให้ประชาชน ได้อ่านและรู้ถึงความสำคัญในการป้องกันตนเอง

                 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงความกระตือรือร้น ของประชาชน ว่ามีความพร้อม และมีการรับมือจากโรคร้ายนี้ได้อย่างไร และทางทีมงานมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวอย่างที่ดี ให้กับคนในชุมชน

วีดีโอประจำเดือนธันวาคม 2564

อื่นๆ

เมนู