ข้าพเจ้า นางสาวนันทิกานต์ พูนแสง ประเภท ประชาชน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการดำเนินงานมาถึงในเดือนที่ 9 ซึ่งในเดือนนี้ทางข้าพเจ้าผู้ดำเนินงาน และทีมงาน รวมถึงอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมขึ้นมา ชื่อว่า โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาตำบลบ้านกรวด เนื่องด้วยสถานการณ์การของโรคระบาดโควิด-19 ในอำเภอบ้านกรวดเริ่มทรงตัวจึงทำให้พวกเราสามารถจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาได้

ในการจัดกิจกรรม ทางเราได้จัดหาประชาชนที่ว่างงาน มาร่วมกิจกรรมเคลือบดินเผา โดยทางอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้นำเครื่องปั้นที่ปั้นเรียบร้อยแล้วมาให้กับทางประชาชนได้ทำการลองเคลือบ เมื่อเคลือบเสร็จแล้วก็จะทำการนำไปเผาในเตาเผาอุณหภูมิสูง เป็นเวลา 1 วัน เมื่อเผาเสร็จก็จะได้เครื่องเคลือบดินเผาลวดลายและสีที่สวยงาม สามารถจำหน่ายได้ในท้องถิ่นหรือจัดการขายออนไลน์ลงในเพจเฟซบุ๊ค ซึ่งจะทำให้มีรายได้เข้าสู่ในชุมชน และทำให้ประชาชนที่ว่างงานได้มีรายได้เสริมอีกทาง

รูปกิจกรรม

วิดีโอประจำเดือนกันยายน

 

อื่นๆ

เมนู