กิจกรรมเสริมสร้างการทำความดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน จำนวน 16 หมู่บ้าน

วันเสาร์ที่6พฤศจิกายน 2564

         คณะU2Tตำบลบ้านกรวดได้ลงพื้นที่ในการปรับปรุงทัศนียภาพพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปลูกไม้ดอกในพื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาและวัดป่าบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการปลูกดอกไม้และต้นไม้ประดับ เช่น ต้นดอกเข็ม ทองอุไร ต้นโกสน ต้นกวนอิม เป็นต้น

 

 

ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การป้องกันเชื้อโควิด-19 และอุปกรณ์ในการพัฒนาสิ่งแวดให้แต่ละหมู่บ้าน 

 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่แจกอุปกรณ์การป้องกันเชื้อโควิด-19 อุปกรณ์ในการพัฒนาสิ่งแวดให้แต่ละหมู่บ้านให้แต่ละหมู่บ้าน

ทั้งหมด 16 หมู่ ในตำบลบ้านกรวด

สำหรับใช้ในส่วนรวมได้แก่

  1.   หน้ากากอนามัย
  2.   แอลกอฮอล์
  3.   ที่วัดอุณหภูมิ
  4.   อุปกรณ์ทำความสะอาด
  5.      ไม้กวาดดอกหญ้า
  6.      ไม้ถูพื้น
  7.      น้ำยาล้างห้องน้ำ
  8.      ไม้กวาดทางมะพร้าว

 

ภาพรวมกิจรรม 

อื่นๆ

เมนู