แก้วกาแฟร่วมสมัยลายบ้านกรวด

ข้าพเจ้านาย นาย.เจษฎากร ฮาประโคน นักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายให้ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแกวให้ประเทศ) ข้าพเจ้าจึงได้ทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดกาแฟร่วมสมัยโดนใช้ลายบ้านกรวดเป็นตัวดึกดูดเพื่อเป็นเอกลักษณ์ในสมัยก่อนให้กลับมาดูทันสมัยยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ลวดลายไว้ให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษา เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมและบันทึกข้อมูลในพื้นที่ได้

ข้าพเจ้าและทีมจึงได้เริ่มต้นตั้งแต่การอัดดินบ้านกรวดเพื่อนำไปใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ชุดแก้วกาแฟและชุดผลิตภัณฑ์ต่างๆในการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนไฟฟ้า การอัดดินในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ใช้ดินผสมอย่างละครั่งหนึ่งในนั้นมีดินบ้านกรวดและดินพีบีซีเป็นส่วนผสม

     

หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ทำวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อย ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยการสเก็ตชิ้นงานผลิตภัณฑ์ชุดกาแฟ ซึ่งประกอบด้วยแก้วและจานรองแก้วโดนการใช้ลวดลายของบ้านกรวด โดยการขึ้นด้วยแป้นหมุนไฟฟ้า จำนวน                      10 ชุด ประกรอบไปด้วยแก้วกาแฟ 5 ใบ จานรองแก้วกาแฟ 5 ใบ ใช้วิธีเขียนลวดลายลงผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ในการขึ้นรูปในครั้งนี้

          

สรุปในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ประสบกับผลสำเร็จในทุกกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุดกาแฟลวดลายบ้านกรวด และจำทำการสเก็ตชิ้นงานออกมาเรื่อยๆและลงมือปฏิบัติโดยรวดเร็วให้ดีกว่านี้ยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู