ข้าพเจ้า : นางสาวกฤติกา บุญคล้อย อาประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

INTERKERAMOS KORAT CLAY FESTIVAL THAILAND 2021

22-26 December 2021 at Nakhon Ratchasima

The festival that will gather sculptors and producers from all over the country and around the world to attend conferences and exchanges, create works together, and share experiences in the large pottery district. Attend exhibitions of sculpture works, demonstrations and see contemporarypottery creations from all over the world.

เทศกาลเครื่องปั้นดินเผานานาชาติโคราช

วันที่ 22-26 ธันวาคม 2564
ครั้งแรกของการจัดงานเทศกาลศิลปะงานปั้นดินและเซรามิคในระดับโลก ณ จังหวัดนครราชสีมา ดินแดน แห่งอารยธรรม และ ประวัติศาสตร์ การก่อเกิด เครื่องปั้นอันเก่าแก่ ที่มีพื้นที่การส่งเสริมศิลปะ การปั้น ตลาดการค้าเครื่องปั้นขนาดใหญ่ หมู่บ้านด่านเกวียนที่ทำเครื่องปั้นใหญ่ที่สุด และมีเตาเผาแบบดั้งเดิมมากที่สุด จุดหมายของการมาเยือนจากผู้ที่มีใจรักในศิลปะการปั้น จัดโดย IKTHAI วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของเหล่าศิลปินด่านเกวียน นครราชสีมา(https://www.ikthai.com/)

อื่นๆ

เมนู