ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด + รวมพลังฉีดวัคซีน

ในเดือนมิถุนายน ทางโครงการ U2T มอบหมายภารกิจพิเศษจัดกิจกรรม Covid-19 Week ในพื้นตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมคือ เพื่อสร้างเขตปลอดโควิดในพื้นที่ส่วนรวมที่ชาวบ้านใช้ทำประโยชน์ร่วมกัน และการรณรงค์ให้คนในชุมชนตำบลบ้านกรวดได้ทราบถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

           

                  ทีมงานตำบลบ้านกรวดจึงจัดกิจกรรม “รุก คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย” ที่โรงเรียนบ้านโคกยาง ทางทีมงานได้มีการจัดซื้ออุปกรณ์การป้องกันความปลอดภัย เช่น แมส เจลล้างมือแอลกอฮอล์  และอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัดห้องน้ำ น้ำยาล้างห้องน้ำ เพื่อที่จะนำไปมอบให้ โรงเรียนบ้านโคกยาง จัดกิจกรรมที่โรงเรียนในวันนั้น มีกิจกรรมให้ความรู้ในการฉีดวัคซีน การปฏิบัติตัวก่อนและหลังฉีด รวมไปถึงผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนที่อาจจะเกิดขึ้น และข้อแตกต่างระหว่างวัคซีนของแต่ละบริษัทที่ใช้ในประเทศไทย  รวมไปถึงการรณรงค์ให้คนในชุมชนได้ออกมาฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้ได้จำนวนมากและรวดเร็วที่สุด

อื่นๆ

เมนู