บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ID04 ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

กระบวนการการเผาดิบในงานเครื่องเคลือบดินเผา

ข้าพเจ้านาย นาย.เจษฎากร ฮาประโคน นักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้เกิดความลำบากในการทำงาน ผู้ปฏิบัติงานจึงมีการป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ทุกครั้งที่มีการลงพื้นที่ทำงานและเลี่ยงการทำงานกับคนหมู่มาก

การปฏิบัติงานในครั้งนี้คือกระบวนการการเผาดิบ เป็นอีกหนึ่งกระบวนการการทำเครื่องเคลือบดินเผา การเผาดิบคือ การนำผลิตภัณฑ์ที่ปั้นแต่งแล้ว ก่อนนำไปเผาดิบต้องมีการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

เพื่อทำให้ตัวชิ้นงานมีความสะอาดก่อนนำเข้าเตาเผาเมื่อทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อนให้นำชิ้นโหดดเข้าเตา

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานเผา ถังแก๊ส หัวเบิร์นเนอร์ แผ่นเชลล์ ขาตั้งเชลล์ ไฟเบอร์ใยแก้ว เตาเผาเคลื่อนที่ เครื่องวัดอุณหภูมิ สายไฟ

เมื่อเผาเสร็จแล้วควรปล่อยให้อุณหภูมิเย็นลงถึง ตากแห้งดีแล้วมาเผา เพื่อให้คงรูปร่างอยู่ได้ทำให้ชิ้นงานหรือเนื้อดินที่ผ่านการขึ้นรูปแบบต่างๆ มีความแข็งแรง และคงรูป นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ในด้านสีหลังเผา การแตกร้าว และการหดตัวก่อนนำไปเขียนลาย และเผาเคลือบอีกครั้ง เผาดิบนิยมเผา โดยใช้อุณหภูมิประมาณ 750 – 850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 – 10 ชั่วโมง

ทั้งนี้ขึ้นกับสูตรของเนื้อดิน ชนิด และขนาดของเตาเผา รวมถึงขนาดของผลิตภัณฑ์ ในการเผาจะใช้เตาแก๊สและเชื้อเพลิงที่ใช้ก็คือแก๊ส ส่วนกระบวนการทำเครื่องเคลือบดินเผาหลังจากนี้ก็จะเป็นการเคลือบชิ้นงานต่อไปก็เป็นอันเสร็จสิ้น

สรุปการปฏิบัติงานในครั้งนี้คือการเผาดิบ โดยการเผาดิบนั้นเป็นอีกหนึ่งกระบวนการของการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา เพราะการเผาดิบนั้นจะเพิ่มความแข็งแรงให้แกชิ้นงานและยังง่ายต่อการชุบเคลือบและการเผาเคลือบอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู