ข้าพเจ้านาย ปรัชญา คุ้มกลาง  ประเภทนักศึกษา

ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้รับมอบหมายให้ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและเป็นที่นิยมในหมู่คน

 

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid – 19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้และบันทึกข้อมูลในพื้นที่ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ได้

การขึ้นรูปด้วยมือ เป็นวิธีการขึ้นรูปที่ง่ายและสามารถทำได้ทุกคน โดยใช้ดินบ้านกรวดในการขึ้นรูป โดยการเอาดินมาหนึ่งก้อนไม่ต้องใหญ่มากเท่าๆกับกำปั้นมือตัวเอง เจาะรูตรงกลาง แล้วค่อยใช้นิ้วมือค่อยๆบีบให้ดินขยายออกที่ละนิด  แล้วจึงปรับเปลี่ยนรูปทรงที่เราต้องการ หรือรูปทรงต่างๆ ส่วนมากการขึ้นรูปด้วยมือเราจะทำกระถางต้นไม้ที่เล็กๆ เช่น กระถางต้นแคคตัส และยังสามารถเพิ่มลวดลายให้กับกระถางของเรา เพื่อให้มีความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ เผาในอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส แล้วเอาไปชุบเคลือบและเอาไปเผาที่อุณหภูมิสูงที่ 1,230 องศาเซลเซียส

การปั้นด้วยมือและการทำลวดลาย

จากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นการพัฒนากลุ่มอาชีพของตำบลบ้านกรวด เพื่อจะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ท้องตลาด เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวดกลุ่มอาชีพจะได้ประโยชน์และสามารถสร้างรายได้เสริมต่อไปได้ในอนาคต

อื่นๆ

เมนู