ข้าพเจ้านาย สมมารถ ตุ้มทอง  ประเภทนักศึกษา ID04  ต.บ้านกรวด ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป  ณ ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

 

การเผาดิบ ชิ้นงานดินบ้านกรวด เป็นการเผาโดยใช้แก๊ส โดยนำดินบ้านกรวดมาขึ้นรูป บีบกด ขึ้นรูปด้วยการขดดินเป็นเส้น ขึ้นรูปเป็น แก้ว ถ้วย จานต่างๆ และ เพิ่มลวดลายและตกแต่งให้มีความสวยงาม หลังจากนั้นตากดินไว้ โดยรอให้ดินแห้งโดยธรรมชาติ จึงจะสามารถนำโหลดเข้าเตาเผาได้ โดยการเผาดิบครั้งนี้ จะเผางานดิบในอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นการเผาโดยใช้แก๊ส ต่อกับหัวจ่ายไฟที่ใช้ในงานเซรามิกส์ (หัวเบิร์นเนอร์) โดยค่อยๆอุ่นไฟ ขึ้นช้าๆ คอยปรับหัวจ่ายไฟ ให้อุณหภูมิค่อยๆขึ้นทีละนิด ควรระวังถ้าอุณหภูมิขึ้นไวเกินไป อาจจะทำให้ชิ้นงานระเบิด หรือเสียหายได้ การเผาแบบนี้ต้องคอยดูอยู่เสมอ คอยปรับไฟ ให้ค่อยๆขึ้นทีละนิด จึงจะสามารถ ควบคุมไฟได้ ตลอดจนการเผานั้นสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ 800 องศาเซลเซียส

 

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของตำบลบ้านกรวด

ได้นำเรื่องเครื่องปั้นดินเผามาต่อยอดเป็นอาชีพให้แก่คนในชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีรายได้เสริม ไปประกอบอาชีพเครื่องปันดินเผาที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยวิธีการขึ้นรูปจากการบีบกด เป็น กระปุกนก การถาง แก้ว จาน และ การขดดินเป็นเส้นเพื่อนำมาขึ้นรูป โดยใช้ดินบ้านกรวด ดินบ้านกรวดเป็นดินที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว จึงง่ายต่อการนำมาประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผา อีกทั้งยังเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนตำบลบ้านกรวดอีกด้วย

 

               

 

 

สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลทำให้การลงพื้นที่เพื่อทำงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ก็ยังไม่สามารถจัดทำได้ ทางมหาวิยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญและมีความห่วงใยในการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างมาก จึงได้มีการเสนอวิธีการขึ้นรูปด้วยการบีบกด จากดินบ้านกรวด เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เสริม สามารถช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู