ข้าพเจ้า นางสาวกฤติกา บุญคล้อย ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

งานเครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด

จัดขึ้นในเดือนมีนาคม ของทุกปี ”เครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด” จัดขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกปี ณ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานตำนานวิถีอีสานและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่ำของท้องถิ่น ซึ่งในอดีตสันนิษฐานว่า พื้นที่อำเภอบ้านกรวด เคยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบที่ใหญ่ที่สุดของอาณาจักรขอมโบราณ โดยพบเตาเผาเครื่องเคลือบประมาณ ๓๐๐ กว่า เตา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สร้างสรรค์งานศิลปะไว้ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการดำเนินงานมาถึงในเดือนที่ 9 ซึ่งในเดือนนี้ทางข้าพเจ้าผู้ดำเนินงาน และทีมงาน รวมถึงอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมขึ้นมา ชื่อว่า โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาตำบลบ้านกรวด เนื่องด้วยสถานการณ์การของโรคระบาดโควิด-19 ในอำเภอบ้านกรวดเริ่มทรงตัวจึงทำให้พวกเราสามารถจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วจึงได้นำชาวบ้านในชุมชนมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมโบราณของอำเภอบ้านกรวด การใช้ชีวิตของคนสมัยโบราณ การกินอยู่ การทำเครื่องปั่นดินเผาในสมัยนั้นๆ รูปทรง ถ้วย ชาม แก้ว ทำกันอย่างไร พวกเราและคณะอาจาร์ยทุกท่านจึง ได้ทำการสอนชาวบ้านตั้งแต่ การขึ้นรูปจนถึงการเผาสำเร็จ เพื่อให้ชาวบ้านได้ต่อยอดแล้วนำผลิตภัณฑ์เครื่องปั่นดินเผามาต่อยอดสร้างราบยได้ให้แก่ชุมชนต่อไป
การขึ้นรูปโดยแป้นหมุน
งานที่เผาที่ออุณภูมิ 600 องศาเพื่อไล่ความชื่น
ทำความสะอาดชิ้นงานก่อนนำไปชุบเคลือบ
ชุบชิ้นงานแล้วนำไปเผาที่อุรภูมิ 1250 องศา
ชิ้นงานที่เผาแล้ว

ลิงค์วีดีโอประจำตำบล

อื่นๆ

เมนู