เมื่อโลกเปลี่ยนเราต้องปรับ เพื่อเปิดรับโอกาสดีๆ

            เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งไม่ทราบว่าจะสถานการณ์นี้จะดีขึ้นเมื่อไหร่ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วหลายๆ หน่วยงานต่างก็ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด  แม้จะต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่  แต่เป้าหมายการฝึกอบรมอาชีพให้กับชุมชนต้องดำเนินการต่อ  ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และทางมหาวิยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์   จึงได้จัดการฝึกอบรมการทำเครื่องเคลือบดินเผาให้กลุ่มชาวบ้านเพื่อพัฒนาให้เป็นอาชีพเสริมสำหรับชาวบ้าน โดยในครั้งนี้ได้จัดอบรมเกี่ยวกับการชุบเคลือบน้ำสี และการเผาเครื่องเคลือบ

         ซึ่งการเคลือบเครื่องปั้นดินเผาเป็นขั้นตอนที่สำคัญ  และต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก  การเคลือบน้ำเคลือบสีต่างๆ จะทำให้ลวดลายของผลิตภัณฑ์ดูโดดเด่นมากขึ้น  แต่ก่อนที่จะมีการนำชิ้นงานลงไปเคลือบน้ำสีนั้น  จะต้องเช็ดทำความสะอาดก่อนลงเคลือบทุกชิ้นเพื่อทำความสะอาดฝุ่นที่ติดอยู่ตามชิ้นงานให้สะอาดด้วยผ้าหรือฟองน้ำ  และในขั้นตอนของการจุ่มลงไปในน้ำสีจะใช้เวลาเพียง 3 วินาทีเท่านั้น  หากจุ่มนานจนเกินไปจะทำให้ชิ้นงานอ่อนตัวลงเกิดความเสียหายได้  ขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการเผาเครื่องเคลือบดินเผา  การเผาเครื่องเคลือบนั้นจะต้องใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงประมาณ 700-800 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการเผาประมาณ 7-8 ชั่วโมง เมื่อผ่านการเคลือบเผาเรียบร้อยแล้ว  จะได้ชิ้นงานที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเครื่องเคลือบดินเผาตำบลบ้านกรวด

 

              เมื่อได้ชิ้นงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญในขั้นตอนต่อไปคือการจัดหาตลาดเพื่อให้ชาวบ้านได้จำหน่ายสินค้า  ซึ่งปัจจุบันคงหนีไม่พ้นเรื่องของการขายผ่านช่องทางออนไลน์  เพราะในอนาคตหากลูกค้าต้องการซื้อของสิ่งแรกที่ลูกค้านึกถึงคือการค้นหาในหน้า Google  ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจึงได้สร้างช่องทางการนำเสนอสินค้าให้กับชุมชนด้วยการเปิดเพจ Facebook  ให้กับกลุ่มชาวบ้านตำบลบ้านกรวด

 

อื่นๆ

เมนู