การออกแบบโดยทั่วไปจะมีรูปทรงและรูปร่างหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและประโยชน์การใช้สอย การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผานับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญและต้องการอย่างแพร่หลาย มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่มีบทบาทสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น โอ่ง ไห ถ้วย ชาม แจกัน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องอาศัยเทคโนโลยี การผลิต และการออกแบบที่ทันสมัย สวยงาม ตามความต้องการตามสมัยนิยม จึงจะได้รับความนิยมและความสนใจ

 

การปั้นและการเคลือบสี ขึ้นอยู่ที่ความถนัดและความชอบของแต่ละคน ซึ่งจะทำให้มีรูปทรงหรือรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงการวาดลวดลายและการเคลือบสีก็ส่งผลให้มีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะของงานแต่ละชิ้น ซึ่งอาจจะมีชิ้นเดียวแบบเดียวหรือหลายชิ้น

      

การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา มีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบที่เราได้ผลิตขึ้นมา เช่น กระถาง แก้วกาแฟ แจกัน มีผลิตภัณฑ์ที่ปั้นคล้ายกับสมัยโบราณ ซึ่งสามารถนำมาตกแต่งหรือประดับภายในห้องได้ หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเพจ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลบ้านกรวด

 

 

อื่นๆ

เมนู