ข้าพเจ้า นางสาวรัชนีกร  ถิ่นนคร

ประเภท บัณฑิตจบใหม่  ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

                  ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 สวัสดีค่ะประจำเดือนตุลาคม 2564 ดิฉันและทีมงาน u2tบ้านกรวดได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาเพื่อให้เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

และครัวเรือนตามเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนเพิ่มรายได้

โดยมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการปั้นเครื่องปั้นดินเผาจากดินเหนียว เพื่อที่จะนำองค์ความรู้มาต่อยอดสร้างอาชีพใหม่ให้กับคนในชุมชน

ส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างจากการทำนาฝึกฝีมือจนผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลายเป็นสินค้าสร้างชื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  อาทิ ถ้วยขนาดเล็กชาม

ถ้วยรูปทรงต่างๆ กระถางต้นไม้ แจกันดิน โดยดินที่นำมาปั้นเป็นดินเหนียวเนื้อละเอียด สินค้าที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ กระถางต้นไม้ กระถางดิน

กระถางธูป ซึ่งราคากระถางจะขายส่งในตั้งแต่ 20-300 บาท  หลังจากการลงสำรวจพื้นที่ ในตำบลบ้านกรวดพบว่า มีการเพาะปลูกไม้ประดับ

ในพื้นที่ในตำบลเป็นจำนวนมาก จากการสอบถามชาวบ้าน ไม้ประดับที่นิยมปลูกคือ ไม้ประดับทั่วไป ดูแลรักษาง่าย เหมาะกับสภาพอากาศ

อีกทั้งเป็นพันธุ์ไม้ที่กำลังได้รับความนิยมและยังสามารถสร้างรายได้ให้ได้ชาวบ้านในชุมชน  และเราได้พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา

ได้จัดโปรโมทและมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลายแบบ  เพื่อการตลาดและวางขายออนไลน์ แล้วมีการจจัดการส่งพัสดุให้ถึงบ้านได้อย่างสะดวก

 

ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา

 สอบถามสั่งซื้อ inbox ทางเพจได้เลย

อื่นๆ

เมนู