ข้าพเจ้านาย สมมารถ ตุ้มทอง  ประเภทนักศึกษา ID04  ต.บ้านกรวด ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป  ณ ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

 

การเตรียมวัตถุดิบและขั้นตอนการปั้นงานประติมากรรม ใช้ดินอำเภอบ้านกรวดเพื่อนำมาขึ้นงานประติมากรรมประดับเมืองอำเภอบ้านกรวด เป็นการขึ้นงานขนาดใหญ่ โดยนำดินบ้านกรวดมาขึ้นรูป ด้วยการขดดินเป็นเส้น ขึ้นรูปเป็น ไหและแจกันบ้านกรวด เพิ่มลวดลายหวี,และลายโค้งระหย้า, และตกแต่งให้มีความสวยงาม หลังจากขึ้นรูปเสร็จ ต้องรอให้ดินแห้งโดยธรรมชาติ จึงจะสามารถนำโหลดเข้าเตาเผาได้ การทำงานครั้งนี้เป็นงานขนาดใหญ่โดยต้องมีความชำนาญ ในการใช้ดินและเรียนรู้และเข้าใจดิน เพราะดินอาจเกิดการยุบตัวขณะปั้น การบีบดินไล่ระดับส่วนของความหนาบาง เพื่อให้ดินรองรับตัวของดินเอง และการขึ้นรูปครั้งนี้ ขึ้นชิ้นงานจำนวนหลายชิ้น ทั้งนี้จึงนำรูปภาพมาใส่เป็นบางส่วน

 

              

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของตำบลบ้านกรวด

ได้นำเรื่องเครื่องปั้นดินเผามาต่อยอดเป็นอาชีพให้แก่คนในชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีรายได้เสริม ไปประกอบอาชีพเครื่องปันดินเผาที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยวิธีการขึ้นรูปจากการบีบกด เป็น กระปุกนก การถาง แก้ว จาน และ การขดดินเป็นเส้นเพื่อนำมาขึ้นรูป โดยใช้ดินบ้านกรวด ดินบ้านกรวดเป็นดินที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว จึงง่ายต่อการนำมาประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผา อีกทั้งยังเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนตำบลบ้านกรวดอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู