1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด
  4. ID04 ภูมิปัญญาชาวบ้านการทอเสื่อกกใช้เองในครัวเรือน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ บทความประจำเดือนสิงหาคม 2564

ID04 ภูมิปัญญาชาวบ้านการทอเสื่อกกใช้เองในครัวเรือน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ บทความประจำเดือนสิงหาคม 2564

ข้าพเจ้า นางสาวนันทิกานต์ พูนแสง ประเภทประชาชน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์ของโรคโควิด-19 เริ่มทรงตัว โดยในอำเภอบ้านกรวด ไม่มีคนในพื้นที่ที่ติดโรคโควิด-19 แต่ส่วนมากนั้นจะเป็นบุคคลที่กลับมาจากต่างจังหวัด อยู่ในสถานที่กักตัวที่ตำบลจัดให้แต่ละแห่ง ทางข้าพเจ้าและทีมจึงได้นัดหมายกันลงพื้นที่สำรวจข้อมูล CBD ในตำบลบ้านกรวด

ข้าพเจ้าได้ลงไปในพื้นที่ของบ้าน คุณป้านุนี วงศ์ประโคน ซึ่งคุณป้ามีอาชีพเกษตรกร แต่ในช่วงเวลาว่างนั้นคุณป้าจะทำการทอเสื่อใช้เองภายในบ้าน โดยคุณป้านุนี จะปลูกต้นกกไว้ที่หลังบ้านและหลังห้องน้ำเพราะต้นกกจะชอบความชื้น จากนั้นคุณป้าจะตัดกกที่ปลูกเองมาตากให้แห้ง ใช้เวลาตากประมาณ 1 สัปดาห์ เมื่อกกแห้งแล้วก็ทำการย้อมสีเพื่อนำมาทอเสื่อในเวลาว่าง ระยะเวลาในการทอเสื่อของคุณป้านุนีนั้นอาจจะใช้เวลานานเพราะคุณป้าจะทอในเวลาว่างจากการทำการเกษตร และการทอเสื่อต้องใช้ความอดทน และความประณีตเพื่อที่ลายของเสื่อจะได้ออกมาอย่างสวยงาม แต่ก็ทำให้คุณป้าได้มีเสื่อไว้ใช้ภายในบ้าน โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อเพราะคุณป้ามีต้นกกที่ปลูกไว้เองและมีความสามารถทอเสื่อ

ภาพกิจกรรม

วิดีโอประจำเดือนสิงหาคม 2564

อื่นๆ

เมนู