ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การป้องกันเชื้อโควิด-19

           วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ได้ลงพื้นที่แจกอุปกรณ์การป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้แต่ละหมู่บ้าน ทั้งหมด16หมู่ ในตำบลบ้านกรวด สำหรับใช้ในส่วนรวมได้แก่

                                                      หน้ากากอนามัย

                                                       แอลกอฮอล์

                                                       ที่วัดอุณหภูมิ

                                                                     อุปกรณ์ทำความสะอาด

 

อื่นๆ

เมนู