ข้าพเจ้า นายวรพงษ์ อ้วนเสมอ ประเภทบัณฑิตบใหม่ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ในเดือนมีนาคมนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจในตำบลบ้านกรวดซึ่งไปลงพื้นที่บ้านปันเราะ หมู่ที 8 ทางหมู่บ้านได้มีการสานไพหญ้าคาจำหน่ายเป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้เลี้ยงดูครัวเรือน ในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำนา โดยไพหญ้าคานี้ผลิตมาจจากหญ้าคาซึ่งเป็นหญ้าที่ขึ้นตามคันนาและขึ้นตามป่าชาวบ้านกะไปเกี่ยวและนำมาตากแดดให้แห้ง เพื่อนำมาสานเป็นหลังคาหญ้าคา จำหน่ายให้กับคนที่สนใจ ไพละ 10-15 บาท สร้างรายได้ให้คนในชุมชนโดยไม่ต้องไปทำงานที่ไกลบ้าน อยู่บ้านดูแลลูกหลานได้ ปัจจุบันมีครัวเรือนที่ผลิตไพหญ้าคาในหมู่บ้านปันเราะนี้ ประมาณ 14  หลังคาเรือน โดยจะผลิตเกือบะทุกวันเป็นอาชีหลักและบางรายที่ผลิตเฉพาะช่วงเวลาว่างจากการทำนา ช่วงหน้าแล้ง 

ไพหญ้าคา

           จากการที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนตำบลบ้านกรวด ตอนนี้ก็มาถึงคิวของบ้านปันเราะ หมู่ที่ 8 ซึ่งบ้านปันเราะนี้มีสิ่งที่น่าสนใจคือ กลุ่มชาวบ้านสานไพหญ้าคา ซึ่งเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากการที่ข้าพเจ้าได้ลงฝึกและดูวิธีการทำสานไพหญ้าคา ก็สามารถทำได้ไม่ยากหากเราฝึกฝนและทำเป็นประจำนับว่าเป็นอาชีพที่หารายได้เสริมอีกทางนึง จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านการทำไพหญ้าคานี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านชาวบ้านทำไว้เป็นหลังคากันแดดกันฝนเนื่องากเมื่อก่อนยังไม่มีสังกะสีหรือหลังคากระเบื้อง ซึ่งยังไม่แพร่หลายและราคาสูง แต่หญ้าคาหาได้ง่ายและก็ยังประหยัดประหยัดต้นทุนอีกด้วย ดังนั้นจึงทำใช้เองก่อนนกระทั่งเริ่มมีคนติดต่อมาซื้อนปัจจุบันกลายเป็นรายได้หลักของชาวบ้าน โดยหญ้าคาก็จะหาได้จากตามไร่ตามนา ตามป่า ไม่ได้ลงทุนลงแต่แรง ปัจจุบันคนก็เริ่มจะรู้จักมากขึ้นทำให้มีออเดอร์มาตลอดบางทีก็มีคนมาจองไว้เป็นเดือนๆทำให้หญ้าคาไม่พอใช้ ตอนนี้ชาวบ้านก็ได้เริ่มมีการวางแผนจัดการ อย่างเป็นระบบมากขึ้น เช่นมีการสต็อคหญ้าคาไว้สานในช่วงออเดอร์เยอะ มีการขายทางออนไลน์ นับว่าเป็นการเริ่มที่ดีทำให้ชาวบ้านแถบนี้มีอาชีพไม่ต้องไปหางานทำไกลบ้าน ลดปัญหาทางครอบครัวที่คนหนุ่มสาวไปทำงานในเมืองใหญ่ทิ้งตายายกับหลานๆไว้บ้านอีกด้วย

                                       

     ภาพการฝึกสานไพหญ้าคา

สอบถามชาวบ้านเรื่องความเป็นมาของการสานไพหญ้าคา

    สำหรับเดือนนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้เห็นอาชีพใหม่ๆไว้ทำยามว่างให้มีรายได้และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะครับ เเล้วเจอกันเดือนหน้าครับ

 

สวัสดีครับ

อื่นๆ

เมนู