ข้าพเจ้า  นายภาณุพงศ์  จันทกุล  ประเภทนักศึกษา  ID04  ตำบลบ้านกรวด  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19)  ยังไม่มีท่าทีที่จะคลี่คลายลง  ข้าพเจ้าและทีมงานจึงได้จัดเตรียมวัตถุดิบ  เพื่อที่จะใช้ในการผลิตชิ้นงาน

ข้าพเจ้าและทีมงาน  จึงได้จัดเตรียมวัตถุดิบและได้ผสมดินเพื่อใช้ปั้นชิ้นงาน  โดยขั้นตอนการผสมดิน  คือนำดินพื้นบ้านมาบดให้ละเอียด  แล้วนำดินมาร่อนเพื่อจะนำมาผสมกับดินคอมพาวด์  จากนั้นนำดินมาอัดเพื่อให้เนื้อดินเข้ากัน  เพื่อที่จะนำมาปั้นขึ้นรูปเป็นชิ้นงานได้  เพื่อที่จะนำมาใช้ทำเป็นเครื่องเคลือบโบราณของอำเภอบ้านกรวด และยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ  เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมโบราณ  ของตำบลบ้านกรวด  อำเภอบ้านกรวด  ให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมากขึ้น จะได้พัฒนากลุ่มอาชีพ  และ เศรษฐกิจ  ของตำบลบ้านกรวด  อำเภอบ้านกรวด  นำสู่ท้องตลาดสืบต่อไป

จากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นการพัฒนากลุ่มอาชีพของตำบลบ้านกรวด เพื่อจะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ท้องตลาด เพื่อให้เกิดรายได้เสริมต่อไปได้ในอนาคต และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตสืบไป

 

 

อื่นๆ

เมนู