ในการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดิฉันได้นำเข้าข้อมูลผลการประเมินความสุข มวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน ( GVH ) ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  และรายงานการเงินและงบประมาณ ( BPM ) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมย่อยการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  อีกทั้งยังได้รายงานภาวะหนี้สินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)  และการนำเข้าข้อมูลแบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นไปตามแผนการปฎิบัติงาน

ส่วนการลงพื้นที่ดิฉันได้ลงพื้นที่ในการอบรม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

และลงพื้นที่อบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

อื่นๆ

เมนู