ข้าพเจ้า นาย ภูมิไทย ชนะชัย

ประเภท บัณฑิจบใหม่ 

    ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน  ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ในเดือนมีนาคมนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจในตำบลบ้านกรวดซึ่งไปลงพื้นที่ หมู่ที 4 และได้สอบถามความเป็นอยู่ของคนในหมู่ที่ 4 ว่าเป็นเช่นไร ในพื้นที่ของหมู่ที่ 4 นั้นมีสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ได้สร้างขึ้นเมื่อนานมาแล้ว เมื่อก่อนมีผู้คนไปใช้มากมายแต่ตอนนี้กลับดูเงียบเหงากว่าแต่ก่อนมาก ส่วนตัวข้าพเจ้าในช่วงเย็นจะไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำ ข้าพเจ้าพบปัญหาในเรื่องขยะและไฟฟ้าที่สว่างไม่พอ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู