ข้าพเจ้านายเจษฎากร  ฮาประโคน

ประเภท : นักศึกษา  ตำบลบ้านกรวด

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 7-9 เมษายน 2564 ณ ต.บ้านหินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ซึ่งผมได้มีโอกาสลงพื้นที่ ณ ศาลากลางหมู่บ้านละหารทรายเก่า ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการอบรมคนในพื้นที่ที่มีความสนใจอาชีพเครื่องปั้นดินเผาในชุมชน

ในการอบรมครั้งนี้มีชาวบ้านในชุมชนให้ความสนใจที่มาร่วมเรียนรู้การปั้นดินมากถึง30คน ในการอบรมครั้งนี้เป็นการปั้นขึ้นรูปด้วยวิธีการบีบกดและเส้นขน วิธีการบีบกดด้วยวิธีแรกเป็นการบีบกดดินให้เป็นรูปทรงกลมเพื่อนำไปเป็นกระถางต้นไม้ขนาดเล็กเพื่อประดับตกแต่งความสวยงามภายในบ้านซึ่งชาวบ้านให้ความสนใจในการปั้นครั้งอย่างมาก และมีชิ้นงานเป็นของตัวเองที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง

                          

การขึ้นรูปที่จะแนะนำเป็นการขึ้นรูปอิสระ

การปั้นอิสระ เป็นวิธีขึ้นรูปที่อิสระที่สุด มีอยู่ 3 วิธี คือ

1) การบีบ โดยเริ่มต้นจากตรงกลาง และค่อย บีบขยายขึ้นรูปไปเรื่อยๆ ตามรูปทรงภาชนะที่ต้องการ

2) การขด โดยนำดินมาคลึงให้เป็นเส้นยาวๆ และขดขึ้น ไปเรื่อยๆ เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ต้องการความสูง เช่น แจกัน และ

3) การรีดให้เป็นแผ่น โดยใช้ไม้กลิ้งแป้งมา กลิ้งไปกลิ้งมา ให้ได้ความหนาที่สม่ำเสมอ จากนั้นจึงหารูปทรงที่ต้องการ เช่น จาน ก้นหม้อ มาทาบลงไปบน แผ่นดิน และตัดตามขนาดที่ต้องการ โดยวิธีการปั้นมือทั้ง 3 รูปแบบ จะเกิดการทิ้งร่องรอยจากมือเราไว้บน ชิ้นงาน เป็นการบอกเล่าเรื่องราวระหว่างคนปั้นกับชิ้นงาน ซึ่งเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการปั้นเซรามิกส์การปั้น อิสระนับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมใช้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ในปัจจุบัน

 

สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติงานเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้นในวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ในครั้งนี้ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการขึ้นรูปเบื้องต้นให้แกชาวบ้าน โดยการขึ้นรูปแบบบีบกด การขึ้นรูปแบบเส้นขด การขึ้นรูปแบบแผ่น และการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน ข้าพเจ้าและทีมการได้ทำการสอนและถ่ายทอดเทคนิคการปั้นเครื่องปั้นดินเผาให้แกชาวบ้าน เพื่อรังสันชิ้นงานน้อยใหญ่ ตามความสนใจและความถนัดของชาวประชาชน ซึ่งประชาชนก็ให้ความสนใจและตั้งใจฝึกปั้นเครื่องปั้นดินเผา จึงได้รังสรรค์ชิ้นงานออกมามากมาย ทั้งแก้วชากาแฟ จานรองแก้ว ทั้งยังมีกระถ่างต้นไม้ แจกันใส่ดอกไม้อีกด้วย ข้าพเจ้าหวังว่าการอบรมเชิงปฏิบัติงานเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้นในครั้งนี้จะทำให้ประชาชนได้ต่อยอดเพื่อสร้างเป็นอาชีพต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู