ข้าพเจ้า นายภูมิไทย ชนะชัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เดือนกรกฎาคมนี้ สถานการณ์ โควิด -19 ในพื้นที่และในประเทศรุนแรงมากขึ้นทางรัฐบาลได้ประกาศ Lock Down ประเทศไทยอีกครั้ง ผู้ติดเชื้อในประเทศทำสถิติสูงสุดเพิ่มขึ้นทุกวัน ผู้เสียชีวิตยอดเพิ่มขึ้นสะสมมากขึ้น สถานการณ์ปัจจุบันของอำเภอบ้านกรวด ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย ทางทีมงานคำนึงถึงความปลอดภัยของคนในตำบลบ้านกรวด จึงได้แพ็คหน้ากากอนามัยเพื่อลงแจกตามจุดต่างๆ โดยวัตถุประสงค์หลักของทางทีมงานคือ เพื่อสร้างเขตปลอดโควิดในพื้นที่ส่วนรวมที่ชาวบ้านใช้ทำประโยชน์ร่วมกัน และการรณรงค์ให้คนในชุมชนตำบลบ้านกรวดได้ทราบถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

ทางทีมงานตำบลบ้านกรวดได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนได้จัดหาอุปกรณ์ หน้ากากอนามัยให้กับหน่วยงาน ชุมชน โรงพยาบาลสนามสถานที่กักตัว Local quarantine ฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้รู้ว่ายังมีผู้คนที่ยังเป็นกำลังใจให้พวกเขาอยู่
สำหรับทีมงานของพวกเราก็ยังคงปฏิบัติงานในการหางาน สร้างอาชีพใหม่ให้กับคนในชุมชน
เพื่อหารายได้เลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัว ในสถานการณ์ที่การแพร่ระบาดยังไม่สามารถควบคุมได้
และขอให้ทุกคนระวังการไปในสถานที่เสี่ยง เลี่ยงการพบปะผู้คน เว้นระยะห่างทางสังคม

***แต่เนื่องด้วยกระผมได้ออกไปพื้นที่ต่างจังหวัด เลยไม่ได้เข้าร่วมงานในการจัดหาอุปกรณ์ เพราะต้องทำการกักตัวเป็นเวลา 7 วัน

อื่นๆ

เมนู