ข้าพเจ้านาย ภาณุพงศ์  จันทกุล

ประเภท : นักศึกษา   ต.บ้านกรวด

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป  ณ ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

อำเภอบ้านกรวดเป็นอำเภอที่มีแหล่งเตาโบราณเป็นจำนวนหลายแหล่ง และในอำเภอบ้านกรวดยังมีพิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวดซึ่งสร้างมาเพื่อเป็นศูนย์วัฒนธรรม และเก็บเครื่องเคลือบโบราณที่มีอายุมากกว่า 1000 ปี ที่ขุดค้นพบในเขตอำเภอบ้านกรวด และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เปิดให้ชาวบ้าน ประชาชน นักศึกษา เข้าชมได้ในปัจจุบันอำเภอบ้านกรวดยังได้มีงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวดอีกด้วย เพื่อเป็นการอนุรักษ์เครื่องเคลือบดินเผาอำเภอบ้านกรวดสืบต่อไป

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจตำบลบ้านกรวดเพื่อสอบถามและบันทึกข้อมูลกับชาวบ้าน รวมถึงความเป็นมาของ วัฒนธรรม ประเพณี และเครื่องเคลือบโบราณในตำบลบ้านกรวด ซึ่งจากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงสำรวจพื้นที่จึงพบว่าอำเภอบ้านกรวด ตำบลบ้านกรวด เป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบโบราณขนาดใหญ่ และเนื่องจากที่ข้าพเจ้าได้เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ จึงจะนำแนวคิดและเทคนิคการขึ้นรูป เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์สู่ผลงานเซรามิกส์ร่วมสมัย เพื่อสร้างรากแก้วให้แก่ประเทศนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตได้ต่อไป

จากการสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นการพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวดเพื่อนำสู่ท้องตลาด เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด ชาวบ้านจะได้รับผลประโยชน์และนำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้เสริมและประกอบอาชีพได้ต่อไปในอนาคต

 

อื่นๆ

เมนู