ข้าพเจ้า นายสมมารถ ตุ้มทอง 

ประเภท: นักศึกษา ตำบลบ้านกรวด

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 5กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ณ ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูล
ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

อำเภอบ้านกรวดเป็นแหล่งเคลือบแหล่งศึกษาหาความรู้ ซึ่งในอดีตอำเภอบ้านกรวดเป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบโบราณที่ใหญ่ที่สุดของอาณาจักรขอม แหล่งหินตัด จังหวัดบุรีรัมย์ห่างจากตัวอำเภอบ้านกรวด 60 กม. เป็นลานหินกว้างเกือบ 2,000 ไร่ ใกล้ชายแดนติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา มีร่องรอยการตัดหิน เพื่อนำไปสร้างปราสาทหินต่าง ๆ ในเขตอีสานใต้ รวมทั้งปราสาทพนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ำ อีกทั้ง ยังได้มีการขุดพบเครื่องเคลือบดินเผาที่เตาสวาย มีอายุประมาณ1000ปี และได้มีการเก็บเครื่องเคลือบไว้ที่พิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวด โรงเรียนบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

บ้านกรวดเป็นพื้นที่เก็บรวบรวมเครื่องเคลือบโบราณ ราวศตวรรษที่16-18 หลังจากนั้นต่อมาให้หลัง หนึ่งพันปีมีการขุดพบเครื่องเคลือบเครื่องปั้นดินเผา ในเขตอำเภอบ้านกรวด และจัดแสดงให้นักเรียน นักศึกษานักท่องเที่ยว ประชาชนผู้สนใจได้เข้าชม และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของอำเภอบ้านกรวดซึ่ง ในอดีตอำเภอบ้านกรวดเป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบโบราณที่ใหญ่ที่สุดของอาณาจักรขอม รวมทั้งงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวดด้วย

 

 

ข้าพเจ้า นายสมมารถ ตุ้มทอง ซึ่งได้ศึกษาความเป็นมาในอำเภอบ้านกรวด ข้าพเจ้าสนใจในเรื่องการขุดพบวัตถุโบราณ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องเคลือบ ในการขุดค้นพบ จะพบได้ในอำเภอบ้านกรวด,อำเภอละหานทราย ,อำเภอประโคนชัย ฯ ซึ่งการค้นพบ ได้กระจายไปหลายจุดในระแวกเดียวกัน การค้นพบได้นำมาตรวจสอบซึ่งพบว่าอยู่ในช่วง ศตวรรษที่16-18 ซึ่งขุดพบเครื่องเคลือบที่มีลวดลายสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะ คาดว่าในช่วงสมัยก่อนน่าจะมีความรุ่งเรืองในอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งผมได้เรียนรู้และได้นำลวดลายมาพัฒนาสู่ผลงานเซรามิกส์ร่วมสมัย ทั้งนี้ เพื่อสร้างรากแก้วให้แก่ประเทศนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

อื่นๆ

เมนู