ข้าพเจ้า นางสาวกฤติกา บุญคล้อย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลกับทีมงานที่ตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการจัดการแหล่งน้ำประจำครัวเรือน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

เทศบาลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์

 

จากการสำรวจ เทศบาลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ ที่อยู่สำนักงานเลขที่ 95 หมู่ที่ 5 ถนนมารังกูร ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180  มีการจัดการทรัพยากรน้ำ ได้จัดระบบปะปาแหล่งน้ำ สวนสมเด็จย่า ซึ่งเป็นแหล่งน้ำของหมู่หมู่ที่ 2 บ้านกรวดหมู่ที่ 3 บ้านกรวดหมู่ที่ 5 บ้านกรวดหมู่ที่ 13 บ้านขี้เหล็ก  ใช้ในการอุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร เช่นปลูกผักสวนครัว  นำไปเลี้ยงสัตว์ ไก่ หมู วัว เป็นต้น

สระน้ำ สวนสมเด็จย่า

พืชผัก

พืชผัก

สัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน

อื่นๆ

เมนู