ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้า สู่สินค้าสร้างรายได้แก่ครัวเรือน

บทความประจำเดือนมีนาคม

ข้าพเจ้า นางสาวนันทิกานต์ พูนแสง ประเภท ประชาชน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

        ในการลงพื้นที่ในเดือนที่ 2 ข้าพเจ้าและทีม ได้ลงสำรวจและเก็บข้อมูล 01 และ 02 ใน หมู่ที่ 8 บ้านปันเราะ โดยการลงพื้นที่ข้าพเจ้าและทีมได้ลงพื้นที่บ้านผู้ใหญ่ สุเทียน สมานกล้า

ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านปันเราะ เพื่อที่จะขออนุญาตลงพื้นที่และสอบถามข้อมูลโดยรวมของหมู่บ้าน เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านว่ามีผู้ที่อาศัยอยู่บ้านประมาณกี่หลังคาเรือน  ข้าพเจ้าได้ลงสอบถามและเก็บข้อมูลของชาวบ้านในแต่ละครัวเรือง ถึงอาชีพหลัก อาชีพเสริม และรายได้ของแต่ละครัวเรือนในหมู่บ้านปันเราะ  ซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ จะมีอาชีพรับจ้างทั่วไป เป็นส่วนมาก และอีกส่วนหนึ่งที่เป็นอาชีพหลักก็คือ การสานไพหญ้าคา โดยในหมู่บ้านนี้แม่บ้านที่อยู่บ้านจะทำอาชีพสานไพหญ้าคาขาย โดยจะไปเกี่ยวหญ้าคามาจากดง ในพื้นที่ตำบลสายตะกู แต่ในช่วงนี้จะมีช้างเข้ามาในดง จึงทำให้ไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวหญ้าได้ เพราะอาจจะเกิดอันตราย ชาวบ้านจึงไปเกี่ยวหญ้าคามาจากอำเภอประโคนชัยเพื่อให้มีหญ้าคาในการสานไพหญ้าคาขาย

ขั้นตอนในการสานไพหญ้าคาคือ ชาวบ้านจะไปเกี่ยวหญ้าคามาตากให้แห้ง หลังจากแห้งแล้ว ก็จะนำไม้ยูคาหรือไม้ไผ่ท่อนเล็กยาวประมาณ 1.50 เมตร มาเป็นแกนเพื่อที่จะนำหญ้าคามาสาน จากนั้นนำหญ้าคามาจัดให้เสมอกันและสานไพหญ้าคา ไพหนึ่งจะใช้เวลาสานประมาณ 15 นาที จึงจะเสร็จ หนึ่งวันจะได้ประมาณ 30-40 ไพ ขายราคาไพละ 15 บาท ผู้ที่สนใจสามารถมาซื้อได้ถึงที่  ถ้าหากต้องการจำนวนมากก็สามารถสั่งทำล่วงหน้าได้ การสานไพหญ้าคาจึงเป็นอาชีพทางเลือกอีกทางที่ทำให้ชาวบ้านในส่วนหนึ่งมีรายได้เข้ามาสู่ครัวเรือน

 

รูปการสานไพหญ้าคา 

 

 

วิดีโอประจำเดือนมีนาคม

อื่นๆ

เมนู