๑๐๔ ปี หลวงปู่ผาด พระเกจิอาจารย์แห่งวัดบ้านกรวด 

ข้าพเจ้า พนิช สมสะอาด ได้มีโอกาสได้ไปนมัสการ หลวงปู่ผาด  หรือพระครูวิบูลย์ ปัญญาวัฒน์ พระเกจิอาจารย์ดัง แห่งวัดบ้านกรวด  ที่มรณภาพ เมื่อ 5 มกราคม 2557 สิริอายุ 104 ปี 8 เดือน 2 วัน พรรษา 85 พรรษานับเป็นพระสงฆ์ที่มีอายุมากที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์  ข้าพเจ้าเดินเข้าวัดอย่างสำรวม  ภายในวัดมีผู้คนที่เป็นศิษย์ของหลวงปู่ที่เคารพ ศรัทธาเลื่อมใส มานมัสการหลวงปู่ ถึงแม้หลวงปู่จะมรณภาพมานานหลายปีแล้วก็ตาม ความศรัทธาก็ไม่ได้จางหายเลย ตามประวัติหลวงปู่ หลวงปู่เป็นผู้ที่มีวัตรปฏิบัติเป็นไปเพื่อการดับทุกข์โดยแท้ มีความเพียรเป็นเลิศตลอดชีวิตของท่าน ตั้งแต่บวชได้พรรษาแรกก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจมอบให้แก่ศาสนา มุ่งปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และหลวงปู่ผาดยังเป็นพระที่รักสันโดษ ไม่ยึดติดในลาภยศสรรเสริญ พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นเนื้อนาบุญของพุทธศาสนาโดยแท้ ทุกลมหายใจเข้าออกท่านกำหนดจิตด้วยกรรมฐานมีสติอยู่เสมอ และปัจจุบันได้บรรจุศพหลวงปู่ไว้ในโลงแก้วเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไว้

 

อื่นๆ

เมนู