ข้าพเจ้านาย ภาณุพงศ์ จันทกุล ประเภทนักศึกษา ID04 ตำบลบ้านกรวดได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตังเเต่วันที่ 1 เมษา เป็นต้นไป ณ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเเละยกระดับอาชีพตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ เเละสังคมรายตำบล เเบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

เริ่มจากการเตรียมดินในพื้นที่ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด ที่ใช้เป็นวัตถุดิบโดยการนำมาบดให้เป็นผงเเล้วนำมาร่อนเสร็จเเล้วนำดินที่ได้มาหมักผสมเเล้วนำไปอัด เพื่อที่จะนำไปอบรมการพัตนาพลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ เพื่อชาวบ้านจะได้นำไปใช้ประโยชน์ เเละต่อยอดอาชีพได้ในอนาคต

เริ่มจากการฝึกอบรมชาวบ้านเเบบง่ายๆด้วยการบีบกดขึ้นรูปด้วยมือในรูปเเบบที่หลากหลาย เช่น การบีบกดให้เกิดรูปเป็นเเก้วน้ำ ขดเป็นเส้นขึ้นรูปแจกัน หรือปั้นเเบบจุดขึ้นรูปทรงตามที่เราต้องการ เเล้วยังมีทักษะการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนสามารถขึ้นรูปได้รวดเร็วผู้ฝึกที่มีความชำนานเเล้วสามารถปั้นได้หลานรูปทรงเช่น แจกันบ้านกรวด ไหบ้านกรวดขนาดใหญ่ หรือกระปุกขนาดเล็กต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของท้องถิ่นที่มีมาเเต่โบราณ เพื่อจำหน่าย เเละส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด ให้เป็นที่รู้จักกันเเพร่หลายมากขึ้น

จากการอบรมในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นการพัฒนากลุ่มอาชีพของตำบลบ้านกรวดเพื่อนำพลิตภัณฑ์เข้าสู่ท้องตลาดเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด กลุ่มอาชีพจะได้รับประโยชน์เเละสามารถสร้างรายได้เสริมได้ในอนาคต

   

 

 

อื่นๆ

เมนู