ข้าพเจ้านาย ศุภวิชญ์  กลั่นบุญ

 ประเภท : นักศึกษา  ตำบลบ้านกรวด

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป  ณ ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการจัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการจัดการอบรมชาวบ้านในการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ในโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาอำเภอบ้านกรวดและได้ทำการจักเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการเตรียมการจัดอบรมในวันที่ 7-9 เมษายน 2564

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการเตรียมวัตถุดิบรวมถึงอุปกรณ์ในการสร้างงานเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด เริ่มจากการเตรียมดินที่จะทำการบดดินให้เป็นผง และทำการอัดดินผสมเนื้อดินตามส่วนผสมต่างๆเพื่อให้ได้เนื้อดินปั้นของอำเภอบ้านกรวดเพื่อนำดินปั้นที่ได้ทำการเตรียมไว้เพื่อนำไปใช้ในการแนะนำชาวบ้านในการขึ้นรูปชิ้นงานในเทคนิคต่างๆตามกระบวนการต่อไปเพื่อพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ในอนาคต

 

 

และทางทีมงานได้ทำการเข้าอบรมชาวบ้านตามโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564 และบรรยากาศการทำงานราบรื่นเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการอบรมเป็นอย่างดีและหวังว่าชาวบ้านในชุมชนจะทำไปต่อยอดในการพัฒนาอาชีพและประกอบอาชีพเสริมต่อไปในอนาคต

 

อื่นๆ

เมนู