การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิคด้วยมือ

การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิค คือการนำสูตรส่วนผสมของเนื้อเดินปั่นต่างๆ มาทำให้เป็นรูปทรงต่างๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายทั้งเพื่อประโยชน์ใช้สอย และเพื่อความสวยงาม โดยที่การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิคมีหลายวิธีการ ซึ่งแต่ละวิธีการจะมีความเหมาะสมตามลักษณะแตกต่างกันไป ดั้งนั้นจึงจำเป็นต้องมีความรู้ที่ถูกต้องถึงวิธีการขึ้นรูปที่เหมาะสมต่อเนื้อดินปั่นนั้นๆ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการต่างๆ ซึ่งจะช่วยเสริมในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิคให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

การขึ้นรูปด้วยมือ คือการนำเนื้อดินปั่นมาปั่นขึ้นรูปด้วยมือ หรือที่เรียกว่าการขึ้นรูปแบบอิสระ ซึ่งเป็นวิธีการหรือหลักการเบื้องต้นในการขึ้นรูปปผลิตภัณฑ์เซรามิค ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปั่นได้เเสดงความสามารถด้านทักษะและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่มีดังนี้ การขึ้นรูปแบบเส้นขด แบบจุด แบบบีบกด แป้นหมุน แบบหล่อ เป็นต้น

การขึ้นรูปแบบบีบกด

การขึ้นรูปแบบจุด

การขึ้นรูปแแบบเส้นขด

การขึ้นรูปแบบเเป้นหมุน

อื่นๆ

เมนู