ID04 : สืบสานงานศิลปะผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยมือ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า : นางสาวรัตนาภรณ์ หลงสอน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

               การปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2564 นี้ข้าพเจ้า นางสาวรัตนาภรณ์ หลงสอน และทีมงานได้ทำตามเป้าหมายที่ 8 คือการฝึกอบรมทักษะอาชีพ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติงานเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น ให้แก่ชาวบ้านที่สนใจ ในวันที่ 7– 9 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการสร้างสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ ให้แก่คนในชุมชน อำเภอบ้านกรวด ในวันที่อบรมอาจารย์ก็ได้อธิบายว่าการปั้นด้วยมือ มีทั้งหมด 3 รูปแบบ ดังนี้ 1.การบีบ โดยเริ่มต้นจากตรงกลางและค่อยบีบขยายขึ้นรูปไปเรื่อยๆ ตามรูปทรงภาชนะที่ต้องการ 2.การขด โดยนำดินมาคลึงให้เป็นเส้นยาวๆ และขดขึ้นไปเรื่อยๆ เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ต้องการความสูง เช่น แจกัน 3.ทำเป็นแผ่นแบนๆ โดยใช้ไม้กลิ้งแป้งมากลิ้งไปกลิ้งมาให้ได้ความหนาที่สม่ำเสมอ จากนั้นจึงหารูปทรงที่ต้องการ เช่น จาน ก้นหม้อ มาทาบลงไปบนแผ่นดินและตัดตาม

               ข้าพเจ้าก็ได้ลองทำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ข้าพเจ้าเลือกแบบการบีบ และเลือกตกแต่งด้วยจุด มีวิธีการทำคร่าวๆดังนี้

1. นำดินมาปั้นให้เป็นทรงกลมตามขนาดที่ต้องการ

2. นำนิ้วโป้งกดลงตรงกลางดินเพื่อเพิ่มขนาดชิ้นงานตามที่ต้องการ

3. ถ้าได้ชิ้นงานที่ต้องการแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามตามที่ต้องการ

               การฝึกอบรมในครั้งนี้ จะเป็นอีกแนวทางเลือกสำหรับคนที่ว่างงานหรือต้องการหาอาชีพเสริม รวมทั้งเป็นการสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบของอำเภอบ้านกรวดอีกด้วย

รูปภาพการทำกิจกรรม

วีดีโอประจำเดือนเมษายน 2564

อื่นๆ

เมนู