การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ ให้แก่คนในชุมชน อ.บ้านกรวด

ข้าพเจ้า นางสมฤทัย จงประโคน ประเภทประชาชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

              ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 ณ ต.บ้านหินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

               เซรามิกส์เป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งที่เราพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น ถ้วยชาม กระเบื้อง สุขภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งชิ้นส่วนของอุปกรณ์เครื่องใช้ชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์เซรามิกเหล่านี้มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน และ การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกมีอยู่หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อแตกต่างกัน ทั้งในการเตรียมเนื้อดินปั้น และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงรูปลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่สามารถขึ้นรูปได้

               ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ได้ทราบถึงการปั้นด้วยมือ  ซึ่งมีอยู่ 3 แบบ คือ

1.การบีบ โดยเริ่มต้นจากตรงกลางและค่อยบีบขยายขึ้นรูปไปเรื่อยๆ ตามรูปทรงภาชนะที่ต้องการ

2.การขด โดยนำดินมาคลึงให้เป็นเส้นยาวๆ และขดขึ้นไปเรื่อยๆ เช่น แจกัน

3.ทำเป็นแผ่นแบนๆ  โดยใช้ไม้กลิ้งแป้งมา กลิ้งไปกลิ้งมา ให้ได้ความหนาที่สม่ำเสมอ จากนั้นจึงหารูปทรงที่ต้องการ เช่น จาน ก้นหม้อ

               โดยวิธีการปั้นมือทั้ง 3 รูปแบบนี้คือ การทิ้งร่องรอยจากมือเราไว้บนชิ้นงาน เป็นการบอกเล่าเรื่องราวระหว่างคนปั้นกับชิ้นงานเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการปั้นเซรามิก ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่แบรนด์เซรามิกส์ในปัจจุบันนิยมใช้กันมาก

               ในการเรียนรู้และฝึกทักษะในครั้งนี้ทำให้ดิฉันได้ลองทำสิ่งใหม่ๆ ได้ลองปั้นขึ้นรูปแบบมือด้วยการบีบกด การขึ้นแบบเส้นขด เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้และฝึกทักษะอาชีพใหม่ ให้แก่คนในชุมชนบ้านกรวด

รูปภาพการทำกิจกรรม

วีดีโอประจำเดือนเมษายน 2564

 

อื่นๆ

เมนู